Jak opisać artykuły w czasopismach?

Przypis do takiego artykułu powinien zawierać:

Imię i nazwisko autora (autorów),

tytuł artykułu i jego podtytuł (jeśli istnieje),

nazwisko tłumacza,

„Tytuł czasopisma”,

numer tomu, (z ewentualnym zaznaczeniem nowej serii),

rok,

numer lub zeszyt,

numery stron, na których zawarty jest artykuł,

stronę, na której znajduje się informacja, którą podajemy,

 

PRZYKŁAD:

Rosalind E. Krauss, Optyczna podświadomość, tłum. Mariusz Bryl, „Artium Quaestiones”, 16, 2005, s. 321-341., s. 333.

Hubert Jedin, Entstehung und Tragweite des Trienter Dekrets über die Bilderverehrung, “Theologische Quartalschrift”, 116, 1935, nr 1-2, s. 143-188 i nr 3-4, s. 404-429.

Zobacz też, jak opisać:

Źródła internetowe:

                Artykuły w czasopismach elektronicznych

                Strony internetowe

Charakterystyczne wyrażenia (ibidem i inne)

W jakich sytuacjach trzeba wstawiać przypisy?

Bibliografię

PROFESJONALNE KOREKTY prac doktorskich, magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych, artykułów naukowych. WYCENA BEZPŁATNIE:)

Dostosowujemy grafikę (marginesy, interlinia, czcionka, kursywa, pogrubienie, punktory i inne). Poprawiamy przypisy, bibliografię, błędy stylistyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne, składniowe. Likwidujemy powtórzenia, podpowiadamy synonimy oraz związki frazeologiczne. www.profesjonalne-korekty.eu