Bibl. literatura po angielsku

Prace magisterskie pisane po angielsku muszą zawierać bibliografię w tym języku. Zasady opisywania źródeł w bibliografiach po angielsku różnią się znacznie od polskich. Najlepiej to widać na przykładzie:

WZÓR BIBLIOGRAFII dołączonej do pracy z literatury pisanej w języku angielskim