Warning: Undefined variable $aftercontent in /usr/home/SagittariusA/domains/jak-napisac-prace.eu/public_html/wp-content/themes/astra-child/functions.php on line 29

Treść. Wstęp.

Warning: Undefined variable $aftercontent in /usr/home/SagittariusA/domains/jak-napisac-prace.eu/public_html/wp-content/themes/astra-child/functions.php on line 29

Wstęp nie jest streszczeniem, ale krótkim wyjaśnieniem, o czym właściwie jest ta praca, dlaczego wybraliśmy ten temat i co sprawia, że praca jest wyjątkowa. Wstęp zawiera elementy przedmowy, tj. wprowadza w przedmiot pracy, stawia problem oraz zarysowuje cel i zakres pracy (tzw. hipoteza robocza), przedstawia krótki przegląd treści pracy oraz streszczenie wyników (niekoniecznie). Można też określić wymagania, jakie ma spełniać opracowywane rozwiązanie, warunki pracy i inne założenia oraz ograniczenia realizacyjne.

Zobacz też:

Czym się różni praca odtwórcza od twórczej?

Co to jest plagiat?

Jak uniknąć oskarżeń o plagiat?

Podsumowanie i streszczenia