Warning: Undefined variable $aftercontent in /usr/home/SagittariusA/domains/jak-napisac-prace.eu/public_html/wp-content/themes/astra-child/functions.php on line 29

Plagiat

Warning: Undefined variable $aftercontent in /usr/home/SagittariusA/domains/jak-napisac-prace.eu/public_html/wp-content/themes/astra-child/functions.php on line 29

Co to jest plagiat? Jak uniknąć oskarżeń o plagiat?

Co to jest plagiat?

Plagiat to prezentowanie cudzych idei jako własne. Przykład plagiatu:

Moim zdaniem, powyższy fragment Pana Tadeusza zdradza wyraźny wpływ Eneidy Wergiliusza.

Wygląda to jak własny wniosek studenta, prawda? Student zacytował fragment, przeanalizował go i wyciągnął wniosek: wpływ Eneidy! Tymczasem o inspiracjach Mickiewicza Eneidą już w 1925 r. napisał Tadeusz Karyłowski, więc powyższe zdanie albo świadczy o niewiedzy studenta albo jest celowym przywłaszczeniem sobie idei T. Karyłowskiego i podawaniem ich jako własnych, co należy zakwalifikować jako kradzież intelektualną czyli plagiat.

Jak uniknąć oskarżeń o plagiat?

Wymieniając autora każdej opisywanej przez nas idei. W tym wypadku powinno wyglądać to tak:

Według T. Karyłowskiego, powyższy fragment Pana Tadeusza zdradza wyraźny wpływ Eneidy Wergiliusza¹.

¹Tadeusz Karyłowski, Wpływ Eneidy na Pana Tadeusza., „Przegląd Powszechny”, 1925 str. 15

Można pominąć nazwisko autora w tekście (tzn. nie pisać „Według XY”), ale przypis dolny jest absolutnie konieczny za każdym razem, gdy cytujemy cudzą myśl – nieważne, czy cytujemy dosłownie, czy tylko streszczamy. Oczywiście nie wolno wtedy używać „moim zdaniem”, „według mnie” ani żadnych innych zwrotów sugerujących wbrew prawdzie, że jest to nasza myśl.

Ponadto, żeby niechcący nie popełnić plagiatu, należy bardzo dokładnie przeczytać wszystko, co do tej pory zostało napisane na dany temat. Czasem studentom wydaje się, że dokonali epokowego odkrycia, a potem okazuje się, że rzecz jest znana od kilkudziesięciu lat.

Bez względu na to, czy popełniliśmy plagiat nieświadomie czy celowo jest on tak samo negatywnie oceniany. Zarówno brak wiedzy jak i brak uczciwości jest wystarczającym powodem, aby nie dopuścić studenta do obrony.

Zobacz też:

Wstęp

Czym się różni praca odtwórcza od twórczej?

Podsumowanie i streszczenia