Warning: Undefined variable $aftercontent in /usr/home/SagittariusA/domains/jak-napisac-prace.eu/public_html/wp-content/themes/astra-child/functions.php on line 29

Praca odtwórcza a twórcza

Warning: Undefined variable $aftercontent in /usr/home/SagittariusA/domains/jak-napisac-prace.eu/public_html/wp-content/themes/astra-child/functions.php on line 29

Czym się różni praca odtwórcza od twórczej?

Ważne jest zachowanie właściwych proporcji pomiędzy częściami pracy. Objętość wstępu nie powinna przekraczać kilku stron, analiza literatury problemu (z punktu widzenia stanu istniejącego) – około 30%. Główna część pracy (przedstawiająca własne wyniki autora) oraz podsumowanie i wnioski końcowe powinny stanowić około 60% objętości pracy, pozostałe części (bibliografia itp.) – około 10% pracy. Zależnie od specyfiki tematu, proporcje te mogą ulec zmianie stosownie do wskazówek promotora. Łatwo obliczyć, że w pracy liczącej 80 stron, 60% to 48 stron.

Jeśli nasza praca składa się w 90% ze streszczenia opracowań naukowych innych autorów, to wtedy mamy do czynienia z pracą odtwórczą (kompilacyjną), która jest oceniana znacznie niżej niż praca twórcza, która zawiera też własne przemyślenia autora. Teksty innych naukowców powinny być tylko punktem wyjścia do prowadzenia własnych badań, wyciągania własnych wniosków, konstruowania własnych teorii. Jednym słowem – musimy napisać coś od siebie i musi to być coś nowego, żeby nie zostać oskarżonym o plagiat.

Zobacz też:

Co to jest plagiat?

Jak uniknąć oskarżeń o plagiat?

Podsumowanie i streszczenia

Wstęp