Warning: Undefined variable $aftercontent in /usr/home/SagittariusA/domains/jak-napisac-prace.eu/public_html/wp-content/themes/astra-child/functions.php on line 29

Konstrukcja pracy

Warning: Undefined variable $aftercontent in /usr/home/SagittariusA/domains/jak-napisac-prace.eu/public_html/wp-content/themes/astra-child/functions.php on line 29

Praca magisterska powinna się składać z następujących części:

Strona tytułowa

Podziękowania

Spis treści

Wstęp

Rozdział I

Rozdział II

Rozdział III

Rozdział IV

Podsumowanie

Wykaz tabel

Wykaz ilustracji

Bibliografia

Streszczenia

Oczywiście można pominąć wykaz tabel i ilustracji, jeśli nic takiego nie zamierzamy w pracy zamieszczać.

ILOŚĆ STRON

Praca magisterska (bez bibliografii) powinna liczyć minimum 60 stron maksimum 120. Powinniśmy w miarę możliwości wyczerpać temat, dlatego jeśli jest on bardzo złożony, to lepiej wybrać z niego konkretne zagadnienie i dokładnie je przeanalizować na 80 stronach, niż napisać 120 stron, ale powierzchownie. Więcej w dziale Temat.

ROZDZIAŁY

Zazwyczaj prace magisterskie składają się z czterech rozdziałów, jeśli jednak tematyka pracy w sposób naturalny dzieli się na pięć, sześć lub więcej rozdziałów, to nie należy na siłę wtłaczać jej w cztery. Ilość rozdziałów najlepiej ustalić z promotorem. Możliwe, że po konsultacji niektóre rozdziały okażą się zbędne.

PODROZDZIAŁY

Rozdziały dzielą się na podrozdziały. W podrozdziałach opisujemy kolejne zagadnienia dotyczące danego zjawiska. Najlepiej to widać na przykładzie:

Rozdział I

Geneza powstania poematu Eugeniusz Oniegin.

1.1   Tło historyczne

1.2   Tło kulturowe

1.3   Wątki autobiograficzne

Kolejny przykład:

Rozdział IV

Przyczyny wybuchu Pomarańczowej Rewolucji

4.1 Czynniki polityczne

4.2 Czynniki ekonomiczne

4.3 Czynniki społeczne

Podrozdział powinien mieć kilka stron. Jeśli na przykład czynników politycznych jest bardzo wiele i każdy wymaga obszernego omówienia, to możemy dodatkowo podzielić podrozdział stosując następującą numerację:

4.1.1 Nadużycia i manipulacje w trakcie wyborów

4.1.2 Poparcie polskich polityków

4.1.3 Reakcja Unii Europejskiej i NATO

Oczywiście numerów może być znacznie więcej niż 3 – według potrzeb.

Jeśli omawiamy czynniki bardzo krótko (do 15 linijek), to zamiast numerować możemy zastosować pogrubienie: Reakcja Unii Europejskiej i NATO. Uwaga! Takich nienumerowanych części NIE uwzględniamy w spisie treści.

Jeśli nie omawiamy czynników, a tylko je wymieniamy, to zamiast powyższej numeracji powinniśmy zastosować punktory. W nowym Wordzie znajdują się one w Narzędziach głównych, w sekcji Akapit, pierwszy rząd, pierwszy przycisk od lewej strony. Przykład:

  • Nadużycia i manipulacje w trakcie wyborów
  • Poparcie polskich polityków
  • Reakcja Unii Europejskiej i NATO