Spis treści oraz wykaz tabel i ilustracji

Warning: Undefined variable $aftercontent in /usr/home/SagittariusA/domains/jak-napisac-prace.eu/public_html/wp-content/themes/astra-child/functions.php on line 29

SPIS TREŚCI

Spis treści należy wykonać automatycznie.

W tzw. „starym” Wordzie należy na pasku narzędzi znaleźć przycisk Wstaw, następnie wybrać Indeksy i spisy i dalej Spis treści.

W nowej wersji programu Word należy wybrać Odwołania i pierwszy z lewej powinien być Spis treści.

Oto WZÓR PRAWIDŁOWEGO SPISU TREŚCI. Oczywiście zamiast pisać „pierwsze zagadnienie” należy do swojego spisu wstawić konkretny tytuł na przykład: Historyczne tło powstania poematu Eugeniusz Oniegin. W spisie treści NIE należy podawać NIEnumerowanych tytułów podrozdziałów.

Spis treści jest bardzo ważny, gdyż stanowi jednocześnie konspekt Twojej pracy, plan, według którego będziesz pisał kolejne rozdziały i podrozdziały. Samo stworzenie takiego planu pomoże Ci uporządkować chaotyczną wiedzę i dostrzec ewentualne braki. Ze spisem treści będzie Ci łatwiej pisać – tak jak jechać z mapą drogową lub nawigacją satelitarną.

WYKAZ TABEL I ILUSTRACJI

Jeśli zamieszczaliśmy w naszej pracy magisterskiej więcej niż 3 tabele i 3 ilustracje, to należy zrobić ich spis, zwany wykazem, który zamieścimy NA KOŃCU pracy magisterskiej, po podsumowaniu, ale przed bibliografią. NIE należy zamieszczać wykazu po spisie treści.

WYKAZ TABEL

Tabele powinny być ponumerowane według rozdziałów, w których się znajdują i kolejności. Tzn. Tabela 2.4 to czwarta tabela w drugim rozdziale. Aby ułatwić odszukanie tabeli, wykaz powinien podawać numery i tytuły tabel oraz numery stron, na których każda z tabel się znajduje. Przykład:

Tabela 1.1. Mniejszości narodowe zamieszkujące Federację Rosyjską 18
Tabela 1.2. Poziom bezrobocia w poszczególnych regionach FR 23

WYKAZ ILUSTRACJI

W wykazie powinny znaleźć się wszystkie zamieszczone w pracy ilustracje (rysunki, wykresy, zdjęcia itp.). Ilustracje powinny być ponumerowane wg tego samego systemu co tabele. Jeśli ilustracji jest dużo, to warto rozdzielić wykresy i fotografie (osobno ponumerować i zrobić dwa oddzielne wykazy). Wykaz powinien podawać numery i podpisy ilustracji oraz numery stron, na których się one znajdują. Przykład:

Rys. 1.1. Spadek analfabetyzmu wśród ludności wiejskiej ZSRR w latach 1930-1950. 11
Rys. 1.2. Mapa skażenia radioaktywnego na terenie Białorusi po katastrofie w Czarnobylu. 13

Jak opisać ilustracje i tabele zobacz w dziale GRAFIKA.