Warning: Undefined variable $aftercontent in /usr/home/SagittariusA/domains/jak-napisac-prace.eu/public_html/wp-content/themes/astra-child/functions.php on line 29

Temat

Warning: Undefined variable $aftercontent in /usr/home/SagittariusA/domains/jak-napisac-prace.eu/public_html/wp-content/themes/astra-child/functions.php on line 29

Zazwyczaj temat pracy magisterskiej jest stworzony wg poniższego schematu:

ZAGADNIENIE GŁÓWNE                           ŁĄCZNIK                           OBSZAR

 

Na przykład:

Stosunek Rosjan do mniejszości narodowych na podstawie powieści „Pielgrzym urzeczony” N. Leskowa.

Stalin: aktor i reżyser. Radziecka propaganda lat 30-tych na przykładzie twórczości S. Eisensteina.

Psychologiczno-pedagogiczne podstawy nauczania języków obcych wśród dzieci przedszkolnych.

Wychowanie szkolne jako przygotowanie do życia w społeczeństwie obywatelskim.

Filmy Stanisława Barei jako obraz polskiego społeczeństwa w PRL.

Obraz kultury rosyjskiej i duchowości prawosławia w piśmiennictwie O. Wacława Hryniewicza OMI.

Kategoria przestrzeni w polskich tłumaczeniach wybranych powieści Krzyżanowskiego.

Gospodarka wodna ZSRR, a degradacja środowiska naturalnego w Azji Centralnej.

ZAGADNIENIE GŁÓWNE

to pojęcie, które nas interesuje np. kategoria przestrzeni, radziecka propaganda itd.

OBSZAR

wyznacza wąskie ramy, w granicach których będziemy rozważać zagadnienie główne. Dlaczego mamy sami sobie narzucać ograniczenia?

Zagadnienia takie jak kategoria przestrzeni czy radziecka propaganda są bardzo szerokie. Można o nich napisać kilkutomowe podręczniki akademickie i jeszcze się tematu nie wyczerpie. A nasza praca magisterska nie może być wybrakowana, w dodatku musi się zmieścić na 60 – 120 stronach. Poza tym obowiązuje nas zaznajomienie się ze wszystkimi książkami, które zostały napisane na dany temat do tej pory, żeby:

  1. nie popełnić plagiatu czyli nie przedstawiać jako własne przemyślenia pomysłów, na które już ktoś wcześniej wpadł (tylko my o tym nie wiedzieliśmy)

  2. nie opisywać teorii, które późnej zostały uznane za błędne, ale tego już nie zdążyliśmy doczytać.

Im szerszy temat tym trudniej opanować wszystkie dotychczasowe opracowania naukowe, które go dotyczą. Jeśli nasz temat to po prostu „radziecka propaganda” to czeka nas lektura co najmniej kilkuset opracowań naukowych na ten temat. Zadanie pracochłonne i praktycznie niemożliwe do zrealizowania w zadowalającym stopniu – zawsze może się okazać, że do jakiegoś ważnego dzieła nie dotarliśmy i przez to nasza praca zawiera luki. Dlatego trzeba temat zawęzić i zamiast pisać powierzchowne wielotomowe dzieło o radzieckiej propagandzie lepiej wybrać wąski wycinek tego tematu i napisać o radzieckiej propagandzie na przykładzie twórczości S. Eisensteina. Twórczość S. Eisensteina to obszar, po którym będziemy się poruszać. Obszar na tyle wąski, że istnieje możliwość opanowania całej literatury naukowej na ten temat, więc zmniejsza się ryzyko, że na obronie zostaniemy zaskoczeni pytaniem o teorie, idee, interpretacje itd. o których nigdy nie słyszeliśmy. Obszar może być wyznaczony poprzez twórczość konkretnego autora, ramy czasowe, rejon geograficzny, grupę społeczną – to zależy od tematu pracy i zagadnienia głównego. Można określić obszar za pomocą kilku kategorii, na przykład: Rozwój idei niepodległościowych wśród Tatarów zamieszkujących górny bieg Wołgi w drugiej połowie XIX wieku. Mamy tu grupę społeczną (etniczną), rejon geograficzny i ramy czasowe.

TYPOWE ŁĄCZNIKI:

w, a, i, wśród, jako, na podstawie, na przykładzie, jako przykład, na tle, na przestrzeni, w świetle,

Jak wybrać temat na dobrą pracę?

Dobra praca magisterska powinna przynosić korzyść naukową. Pożytek jest tylko z prac WYJĄTKOWYCH. Wiele zależy w tym względzie od tematu. Dobra praca powinna dotyczyć zagadnienia, które:

  • nie zostało jeszcze nigdy opracowane (na przykład: Zastosowanie nowych środków masowego przekazu w prezydenckiej kampanii wyborczej w Rosji w 2007 – 2008 r.)

  • nie zostało opracowane w naszej części świata (np. Interpretacja wczesnych dzieł Puszkina w brazylijskim środowisku naukowym drugiej połowy XX w. – będzie to praca w dużej mierze odtwórcza, ale za to przybliżająca polskiemu środowisku naukowemu zupełnie inne spojrzenie na dzieła Puszkina, co może zaowocować rewizją poglądów. UWAGA – takie tematy są dla osób znających dobrze co najmniej dwa języki obce – rosyjski i portugalski).

  • zostało już bardzo dobrze opracowane, ale my je zanalizujemy na nowo w świetle najświeższych badań naukowych (Życie Słowian w XII wieku na podstawie badań archeologicznych w latach 2005 – 2010.).