Jak opisać prace zbiorowe?

Co powinien zawierać przypis w przypadku książek wielu autorów (prace zbiorowe – wydawnictwa zwarte): 

tytuł książki i jej podtytuł (jeśli istnieje),

imię i nazwisko redaktora naukowego,

nazwisko tłumacza,

numer cytowanego tomu (dla dzieł wielotomowych), tytuł tomu kursywą (jeśli istnieje)

numer wydania (jeśli było ich kilka),

miejsce wydania,

wydawnictwo (często jest opuszczane, więc uzgodnij to z promotorem),

rok wydania,

<seria, numer pozycji w serii>,

stronę, na której znajduje się informacja, którą podajemy,

PRZYKŁAD:

Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 1: (1550-1559), oprac. Maria Sipayłło, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1966, s. 4.

Zobacz też, jak opisać:

Artykuły w wydawnictwach zwartych (pracach zbiorowych, materiałach z konferencji itp.)

Artykuły w czasopismach

Źródła internetowe:

                Artykuły w czasopismach elektronicznych

                Strony internetowe

Charakterystyczne wyrażenia (ibidem i inne)

W jakich sytuacjach trzeba wstawiać przypisy?

B

PROFESJONALNE KOREKTY prac doktorskich, magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych, artykułów naukowych. WYCENA BEZPŁATNIE:)

Dostosowujemy grafikę (marginesy, interlinia, czcionka, kursywa, pogrubienie, punktory i inne). Poprawiamy przypisy, bibliografię, błędy stylistyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne, składniowe. Likwidujemy powtórzenia, podpowiadamy synonimy oraz związki frazeologiczne. www.profesjonalne-korekty.eu