Warning: Undefined variable $aftercontent in /usr/home/SagittariusA/domains/jak-napisac-prace.eu/public_html/wp-content/themes/astra-child/functions.php on line 29

Jak opisać prace zbiorowe?

Warning: Undefined variable $aftercontent in /usr/home/SagittariusA/domains/jak-napisac-prace.eu/public_html/wp-content/themes/astra-child/functions.php on line 29

Co powinien zawierać przypis w przypadku książek wielu autorów (prace zbiorowe – wydawnictwa zwarte): 

tytuł książki i jej podtytuł (jeśli istnieje),

imię i nazwisko redaktora naukowego,

nazwisko tłumacza,

numer cytowanego tomu (dla dzieł wielotomowych), tytuł tomu kursywą (jeśli istnieje)

numer wydania (jeśli było ich kilka),

miejsce wydania,

wydawnictwo (często jest opuszczane, więc uzgodnij to z promotorem),

rok wydania,

<seria, numer pozycji w serii>,

stronę, na której znajduje się informacja, którą podajemy,

PRZYKŁAD:

Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 1: (1550-1559), oprac. Maria Sipayłło, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1966, s. 4.

Zobacz też, jak opisać:

Artykuły w wydawnictwach zwartych (pracach zbiorowych, materiałach z konferencji itp.)

Artykuły w czasopismach

Źródła internetowe:

                Artykuły w czasopismach elektronicznych

                Strony internetowe

Charakterystyczne wyrażenia (ibidem i inne)

W jakich sytuacjach trzeba wstawiać przypisy?