Warning: Undefined variable $aftercontent in /usr/home/SagittariusA/domains/jak-napisac-prace.eu/public_html/wp-content/themes/astra-child/functions.php on line 29

Jak opisać artykuły w pracach zbiorowych?

Warning: Undefined variable $aftercontent in /usr/home/SagittariusA/domains/jak-napisac-prace.eu/public_html/wp-content/themes/astra-child/functions.php on line 29

Jak opisać artykuły, posłowia, wstępy w wydawnictwach zwartych (pracach zbiorowych, materiałach z konferencji itp.)                

 
Imię i nazwisko autora (autorów),

tytuł artykułu i jego podtytuł (jeśli istnieje),

nazwisko tłumacza,

[w:]

Tytuł pracy zbiorowej,

Imię i nazwisko redaktora naukowego,

numer tomu, w którym znajduje się cytowany artykuł (dla dzieł wielotomowych),

numer wydania (jeśli było ich kilka),

miejsce wydania,

wydawnictwo (często jest opuszczane, więc uzgodnij to z promotorem),

rok wydania,

numery stron, na których zawarty jest artykuł,

<seria, numer pozycji w serii>,

stronę, na której znajduje się informacja, którą podajemy,

PRZYKŁAD:

Alicja Karłowska-Kamzowa, Der Drage des Nordens. Eine ikonographische Analyse der Stockholmer Dastellung des Kampfes des Heiligen Georgs von Bernt Notke, [w:] Kościół i sztuka pobrzeża Bałtyku – Kirche und Kunst im Ostseeraum, Toruń 1998, s. 143-159 <Studia Borussico-Baltica Torunensia Historiae Artium, 3>, s. 149.

Erwin Panofsky, Suger, opat Saint-Denis, tłum. Paulina Ratkowska, [w:] tenże, Studia z historii sztuki, wybrał, oprac. i opatrzył posłowiem Jan Białostocki, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, s. 66-94, s. 78.

Zobacz też, jak opisać:

Artykuły w czasopismach

Źródła internetowe:

               Artykuły w czasopismach elektronicznych

               Strony internetowe

Charakterystyczne wyrażenia (ibidem i inne)

W jakich sytuacjach trzeba wstawiać przypisy?