Bibliografia w pracy z literatury po polsku

W pracy na temat literatury bibliografia powinna się składać z trzech głównych kategorii: literatury podmiotu, literatury przedmiotu i źródeł internetowych.

Literatura podmiotu – to po prostu dzieła, o których piszemy. Na przykład w pracy Twórczość Adama Mickiewicza w świetle najnowszych badań naukowych. w literaturze podmiotu znajdzie się pozycja:

A. Mickiewicz, Ballady i romanse., Kraków 2001 r.

Następnie należy wymienić, które konkretnie utwory były omawiane w pracy:

Utwory:

Romantyczność, 1822,

Świteź, 1822,

Literatura przedmiotu – to wszystkie publikacje naukowe, z których korzystałeś przy pisaniu pracy. Na przykład:

A. Czerniawski, Światy umowne. Warszawa 2001 r.

A. Witkowska, Romantyzm, Warszawa 2003 r.

Źródła internetowe – czyli wszystkie strony internetowe, z których korzystałeś.

Literaturę przedmiotu oraz źródła internetowe należy podzielić na kategorie (patrz Bibliografia). Wszystkie materiały trzeba też odpowiednio opisać. Instrukcja, jak opisywać książki, czasopisma i źródła internetowe znajduje się w dziale Jak opisać źródła?

PROFESJONALNE KOREKTY prac doktorskich, magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych, artykułów naukowych. WYCENA BEZPŁATNIE:)

Dostosowujemy grafikę (marginesy, interlinia, czcionka, kursywa, pogrubienie, punktory i inne). Poprawiamy przypisy, bibliografię, błędy stylistyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne, składniowe. Likwidujemy powtórzenia, podpowiadamy synonimy oraz związki frazeologiczne. www.profesjonalne-korekty.eu