Przypisy. Jak wstawić przypisy.

W starych Wordach należy znaleźć w menu górnym wybrać Wstaw, a następnie kliknąć na strzałki u dołu. Rozwinie się pełna lista funkcji, z której wybieramy Odwołanie, a potem Przypis dolny.

 

W nowych Wordach należy w menu górnym znaleźć zakładkę Odwołania i kliknąć komendę Wstaw przypis dolny AB¹.

Zobacz też:

Co powinien zawierać przypis, czyli jak opisać źródła?

Jak opisać: Książki

                     Książki wielu autorów (prace zbiorowe – wydawnictwa zwarte)

                     Artykuły w wydawnictwach zwartych (pracach zbiorowych, materiałach z konferencji itp.)

                     Artykuły w czasopismach

                     Źródła internetowe:

                     Artykuły w czasopismach elektronicznych

                     Strony internetowe

Charakterystyczne wyrażenia (ibidem i inne)

W jakich sytuacjach trzeba wstawiać przypisy?

B

PROFESJONALNE KOREKTY prac doktorskich, magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych, artykułów naukowych. WYCENA BEZPŁATNIE:)

Dostosowujemy grafikę (marginesy, interlinia, czcionka, kursywa, pogrubienie, punktory i inne). Poprawiamy przypisy, bibliografię, błędy stylistyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne, składniowe. Likwidujemy powtórzenia, podpowiadamy synonimy oraz związki frazeologiczne. www.profesjonalne-korekty.eu

Dodaj komentarz