Przypisy. Jak wstawić przypisy.

W starych Wordach należy znaleźć w menu górnym wybrać Wstaw, a następnie kliknąć na strzałki u dołu. Rozwinie się pełna lista funkcji, z której wybieramy Odwołanie, a potem Przypis dolny.

 

W nowych Wordach należy w menu górnym znaleźć zakładkę Odwołania i kliknąć komendę Wstaw przypis dolny AB¹.

Zobacz też:

Co powinien zawierać przypis, czyli jak opisać źródła?

Jak opisać: Książki

Książki wielu autorów (prace zbiorowe – wydawnictwa zwarte)

Artykuły w wydawnictwach zwartych (pracach zbiorowych, materiałach z konferencji itp.)

Artykuły w czasopismach

Źródła internetowe:

Artykuły w czasopismach elektronicznych

Strony internetowe

Charakterystyczne wyrażenia (ibidem i inne)

W jakich sytuacjach trzeba wstawiać przypisy?