Korekta

Przede wszystkim trzeba usiąść i włączyć w Wordzie poprawianie ortografii.

W starym Wordzie należy w górnym menu kliknąć zakładkę Narzędzia i wybrać opcję Pisownia i gramatyka.

W nowym Wordzie należy w menu górnym znaleźć zakładkę Recenzja i kliknąć komendę ABC Pisownia i gramatyka (pierwsza z lewej).

Ta funkcja podkreśli wszystkie zbędne spacje (zbyt duże odstępy między słowami), brak przecinka przed „który” i niektóre literówki. Ale tylko niektóre. Na przykład „ze” zamiast „że” nie wyłapie, bo istnieje takie słowo jak „ze” (np. „wyszedł ze stodoły”), a skąd komputer ma wiedzieć, że Ty akurat tam chciałeś napisać „że”? Nie wie. Dlatego nie poprawia. Program nie poprawi też zbyt długich zdań, nieprawidłowego szyku, tautologii i błędów stylistycznych (patrz: Najczęstsze błędy), dlatego koniecznie trzeba przeczytać wszystko jeszcze raz, a jeśli już mamy serdecznie dość patrzenia na własny tekst i w dodatku obawiamy się, że sami tam już nic nie zobaczymy (własne błędy najtrudniej dostrzec), to można poprosić o pomoc kogoś innego, kto spojrzy na nasz tekst świeżym okiem.

B

PROFESJONALNE KOREKTY prac doktorskich, magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych, artykułów naukowych. WYCENA BEZPŁATNIE:)

Dostosowujemy grafikę (marginesy, interlinia, czcionka, kursywa, pogrubienie, punktory i inne). Poprawiamy przypisy, bibliografię, błędy stylistyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne, składniowe. Likwidujemy powtórzenia, podpowiadamy synonimy oraz związki frazeologiczne. www.profesjonalne-korekty.eu