Warning: Undefined variable $aftercontent in /usr/home/SagittariusA/domains/jak-napisac-prace.eu/public_html/wp-content/themes/astra-child/functions.php on line 29

Bibliografia w pracy z literatury po rosyjsku

Warning: Undefined variable $aftercontent in /usr/home/SagittariusA/domains/jak-napisac-prace.eu/public_html/wp-content/themes/astra-child/functions.php on line 29

W pracy na temat literatury bibliografia powinna się składać z trzech kategorii: Источники, Литература предмета oraz Интернетные ресурсы.

Источники

– to po prostu dzieła, o których piszemy. Na przykład w pracy Творчество Габдуллы Тукая – народного поэта Татарстана и его связи с русской культурой. w dziale Источники znajdą się pozycje:

Г. Тукай, Избранное. Стихи, поэмы, сказки., Казань 1969.

Г. Тукай. Стихотворения и поэмы. Автобиографическая проза. Переводчик и составитель В. С. Валиева, Москва 2003.

Następnie należy wymienić, które konkretnie utwory były omawiane w pracy:

Стихотворения и поэмы Габдуллы Тукая

*** (На память), 1908, перевод М. Синельникова.

В мгновенье жизни…, 1908, перевод В. Думаевой-Валиевой.

Литература предмета

– to wszystkie publikacje naukowe, z których korzystałeś przy pisaniu pracy. Na przykład:

А. З. Хабибуллина, К вопросу о переводах Г. Тукая произведений русской литературы: эстетическая интерференция, Казань 2004

Г. С. Амиров, Язык Тукая. (Лексика и фразеология). Автореферат диссертации, Алма-Ата 1968.

Интернетные ресурсы

– czyli wszystkie strony internetowe, z których korzystałeś.

Literaturę przedmiotu oraz źródła internetowe należy podzielić na kategorie (patrz Bibliografia). Wszystkie materiały trzeba też odpowiednio opisać. Instrukcja, jak opisywać książki, czasopisma i źródła internetowe znajduje się w dziale Jak opisać źródła?

Zobacz WZÓR BIBLIOGRAFII w pracy na temat literatury. Praca była pisana w języku rosyjskim. Uwaga! Jest to bibliografia po rosyjsku, ale wg wymogów polskiej uczelni (konkretnie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego).